• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Verenigingen

Zondagsschool Samuël

Kijk voor de data in Agenda of klik hier om het volledige jaarrooster te zien voor de leiding op de betreffende dag.

Vanaf 4 jaar mogen de jongens en meisjes naar de zondagsschool. De zondagsschool is er voor alle kinderen uit de gemeente, maar ook voor kinderen van buiten de gemeente, in de leeftijd van 4 tot 11 jaar. De zondagsschool wordt gehouden van 14.30 uur tot 15.30 uur in verenigingsgebouw Eltheto (Ooievaarstraat 2). De vakantie van de zondagsschool loopt parallel aan de schoolvakanties.
De zondagsschool bestaat inmiddels al ruim 50 jaar. We maken onderdeel uit van de Hervormde Zondagsscholenbond, en gebruiken ook de bijbelvertelschetsen en materialen van de Hervormde Zondagsscholenbond. Iedere week zijn er ongeveer 50 jongens en meisjes die de zondagsschool bezoeken, verdeeld over 4 groepen.

Activiteiten
De kinderen krijgen onderwijs uit de Bijbel. We vertellen de kinderen op een eenvoudige wijze een geschiedenis uit de Bijbel. We zingen met elkaar en maken een verwerking van het Bijbelverhaal. Er wordt van de kinderen die de zondagsschool bezoeken verwacht dat ze een tekst en/of psalmvers of een gedeelte ervan leren. Hiervoor krijgen ze punten en, mogen ze bij 100 punten een mooi leesboek uitzoeken.
Het Kerstfeest vieren we in de Hervormde Kerk. Met pasen of met pinksteren wordt er een viering in Eltheto gehouden. Voor beide vieringen zijn zowel ouders als andere anderen uit gemeente hartelijk welkom. Met hervormingsdag komen we met alle alle groepen samen in de grote zaal van Eltheto en wordt er een verhaal vertelt over een reformator. Aan het eind van deze vieringen krijgen de kinderen een attentie of een boek.
Een keer per jaar gaan we samen met de Benjaminclub naar de kinderappèldag van de HHJO. Verder doen we mee met de jaarlijkse actie van de zondagsscholenbond. Deze actie is bestemd voor een afwisselend doel dat met evangelisatie onder kinderen te maken heeft. De kinderen verkopen dan appeltaartjes of kaarten. Ieder jaar wordt er circa € 500 of meer opgehaald met de actie. De kaarten zij overigens het hele jaar te koop, zie ook in deze gids het stukje over kaartverkoop op pagina 21.
Alle actuele informatie is op de website beschikbaar, daar staat ook het rooster op voor het hele jaar. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de leiding of met zondagsschool@hhgopheusden.nl.

Leiding:

Groep 1
Juf J. Janssen-Zijl
Juf C. van Kleef
Juf M. Kuivenhoven-van Dijk
Juf E. Meyer- van Bezooyen

Groep 2
Juf. C. Barten-Verwoert
Juf M. Bosch-Slappendel (penningmeesteresse)
Juf E. Schulp-van Ooijen (secretaresse)
Juf H. van Hal - Vroegindeweij

Groep 3
Juf R. de Gast-Kemp
Juf J. Gerritsen
Juf A. Visser-Arends
vacature

Groep 4
Meester A.W. van Deelen (voorzitter)
Meester E. Gerritsen

Voor uitgebreidere gegevens van de leiding is inloggen vereist.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit