• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Zicht op de kerk

"Zicht op de kerk" is een tweewekelijkse uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

Abonnementen
U kunt een abonnement nemen op het Kerkblad.
Abonnementen lopen van 1 augustus t/m 31 juli. Een abonnement kost € 19,50 per jaar.
Een abonnement kan op elk moment ingaan en moet uiterlijk op 1 juli schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Als het abonnement na 1 augustus wordt opgezegd, ontvangt u het Kerkblad tot 1 augustus van het daarop volgende jaar, tenzij u anders aangeeft.

Hoofdredactie
Ds. P.C. Hoek, Joost van den Vondellaan 70, 3245 RA Sommelsdijk
Tel. (0187) 66 30 69
zodk@hhk.nl

Redactieleden
Ds. B.D. Bouman
Ds. D.J. Diepenbroek
Ds. P.C. Hoek
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok
Dhr. H. Vos (redactiesecretaris), e-mail h.vos.zaltb@kliksafe.nl
zodk@hhk.nl

Voor adreswijzigingen, opgeven of stopzetten van abonnementen
(liefst per e-mail of schriftelijk)
Vendelier 51-D, 3905 PC Veenendaal
Tel. (0318) 50 55 41
kerkblad@hersteldhervormdekerk.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit