• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Kerkelijk bureau

Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51-D
3905 PC Veenendaal

Tel. (0318) 50 55 41
Email bureau@hersteldhervormdekerk.nl

Directeur
Hans ten Klooster

Administratie
Gertjan van de Craats
Elriëtte Haanschoten-van de Beek
Martien Janssen
Bianca Post-Bruggeman

Secretariaat
Jorinda van Beek
Johanna Catsburg-Bisschop
Eveline Geluk-de Jong
José Koppenaal-Kwakkel
Anne Petra Toering-Westeneng

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit