• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Kerkelijk bureau

Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51-D
3905 PC Veenendaal

Tel. (0318) 50 55 41
Email bureau@hersteldhervormdekerk.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit