• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant
Ds. R. van de Kamp (preses), tel. (0488) 44 14 16

Ouderlingen
R. Arends, tel. (0488) 45 50 62
D. van Eldik jr., tel. (06) 53 68 70 68
G. Heenck, tel. (0488) 44 29 27
R. van Kleef, tel. (0488) 44 25 73
C.J. Meijer (scriba), tel. (06) 46 40 41 14
D.A. Waasdorp, tel. (06) 25 09 38 39

Diakenen
S.P. van Brenk, tel. (06) 12 20 26 81
J.G. Keuken (penningmeester), tel. (06) 45 42 81 49
B. van Kleef (secretaris), tel. (06) 20 93 96 12
G.J. Schulp, tel. (0488) 44 20 15
H. Verwoert, tel. (06) 45 04 68 68

Pastoraal medewerker
Dhr. D.A. Pater, tel. (0318) 62 90 26

Voor uitgebreidere gegevens van de kerkenraad is inloggen vereist.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit