• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant
Ds. R. van de Kamp (preses), tel. (0488) 44 14 16

Ouderlingen
T.M. van de Gaarden, tel. (0488) 42 18 06
G. Heenck (scriba), tel. (0488) 44 29 27
R. van Kleef, tel. (0488) 44 25 73
C.J. Meijer, tel. (0488) 44 31 12
L. Scheurwater, tel. (0488) 44 14 45
D.A. Waasdorp, tel. (06) 25 09 38 39

Diakenen
R. Arends (secretaris), tel. (0488) 45 50 62
D. van Eldik jr., tel. (06) 53 68 70 68
J.G. Keuken (penningmeester), tel. (0344) 60 33 17 en (06) 45 42 81 49
G.J. Schulp, tel. (0488) 44 20 15
H. Verwoert, tel. (06) 45 04 68 68

Pastoraal medewerker
Dhr. D.A. Pater, tel. (0318) 62 90 26

Voor uitgebreidere gegevens van de kerkenraad is inloggen vereist.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit