• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant
Ds. R. van de Kamp (preses),
tel. (0488) 44 14 16, email: predikant@hhgopheusden.nl

Ouderlingen
R. Arends,
tel. (0488) 45 50 62, email: r.arends@hhgopheusden.nl
D. van Eldik jr.,
tel. (06) 53 68 70 68, email: d.vaneldik@hhgopheusden.nl
G. Heenck,
tel. (0488) 44 29 27, email: g.heenck@hhgopheusden.nl
R. van Kleef,
tel. (0488) 44 25 73, email: r.vankleef@hhgopheusden.nl
C.J. Meijer (scriba),
tel. (06) 46 40 41 14, email: scriba@hhgopheusden.nl
L. Scheurwater,
tel. (0488) 44 14 45, email: leenscheurwater@solcon.nl
D.A. Waasdorp,
tel. (06) 25 09 38 39, email: d.waasdorp@hhgopheusden.nl

Diakenen
S.P. van Brenk,
tel. (06) 12 20 26 81, email: p.vanbrenk@hhgopheusden.nl
J.G. Keuken (penningmeester),
tel. (06) 45 42 81 49, email: g.keuken@hhgopheusden.nl
B. van Kleef (secretaris),
tel. (06) 20 93 96 12, email: b.vankleef@hhgopheusden.nl
G.J. Schulp,
tel. (0488) 44 20 15, email: gj.schulp@hhgopheusden.nl
H. Verwoert,
tel. (06) 45 04 68 68, email: h.verwoert@hhgopheusden.nl

Pastoraal medewerker
E.M. ter Maaten,
tel. (0318) 61 78 97, email: e.termaaten@hhgopheusden.nl

Voor uitgebreidere gegevens van de kerkenraad is inloggen vereist.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit