• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant
Ds. R. van de Kamp (preses),
tel. (0488) 44 14 16, email: predikant@hhgopheusden.nl

Ouderlingen
R. Arends, tel. (0488) 45 50 62
D. van Eldik jr., tel. (06) 53 68 70 68
G. Heenck, tel. (0488) 44 29 27
R. van Kleef, tel. (0488) 44 25 73

C.J. Meijer (scriba),
tel. (06) 46 40 41 14, email: scriba@hhgopheusden.nl

D.A. Waasdorp, tel. (06) 25 09 38 39

Diakenen
S.P. van Brenk, tel. (06) 12 20 26 81

J.G. Keuken (penningmeester),
tel. (06) 45 42 81 49, email: diaconie@hhgopheusden.nl

B. van Kleef (secretaris), tel. (06) 20 93 96 12
G.J. Schulp, tel. (0488) 44 20 15
H. Verwoert, tel. (06) 45 04 68 68

Pastoraal medewerker
E.M. ter Maaten, tel. (0318) 61 78 97

Jongerenwerker
Hans van Veldhuijzen,
tel. (06) 29 36 32 53, email: jongerenwerker@hhgopheusden.nl

Voor uitgebreidere gegevens van de kerkenraad is inloggen vereist.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit