• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkenraad

Pastoraat

Geboorte
Wanneer in het gezin een kind geboren wordt, verzoeken we u dit te laten weten bij de predikant of de wijkouderling, omdat een kaartje soms enige tijd op zich laat wachten. Zowel de predikant als de scriba van de kerkenraad ontvangen graag een geboortekaartje. De predikant komt samen met zijn vrouw op kraambezoek en maakt daarvoor een afspraak als ook vader thuis is.

Zorgen en ziekte
U wordt verzocht bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname contact op te nemen met de predikant of wijkouderling. Wanneer u om andere redenen een bezoek of een gesprek wenst kunt u ook contact opnemen met hen.

Huisbezoek
Gedurende de wintermaanden oktober tot en met april bezoeken de broeders van de kerkenraad in tweetallen allen die lid zijn van de gemeente. Het huisbezoek wordt vooraf afgesproken. Wanneer er kinderen in het gezin zijn, is het belangrijk dat ook zij bij het huisbezoek aanwezig zijn.

Huwelijk
Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen inzegenen worden verzocht contact op te nemen met de predikant. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een trouwgesprek. Verder wordt er voor alle trouwstellen een 5-tal huwelijktoerustingsavonden gegeven. Op deze avonden komen de volgende onderwerpen aan bod: huwelijk in Bijbels licht, communicatie man-vrouw, seksualiteit en gezinsvorming, huisgodsdienst.

Huwelijksjubilea
De regel is dat door de kerk aan huwelijksjubilea aandacht wordt gegeven wanneer we daarvan door middel van een kaart of mondeling op de hoogte worden gebracht. Wanneer er een receptie wordt gehouden, zal de wijkouderling daar van zijn belangstelling blijk geven. De predikant brengt een bezoek bij het echtpaar thuis.

Verjaardag
De predikant en de pastoraal werker bezoeken de 75-jarigen en ouder van de gemeente rondom de verjaardag. De predikant brengt een bezoek wanneer de leeftijd van 75, 80, 85, 90, 95 en 100 is bereikt. De pastoraal werker bezoekt de andere jarigen.

Overlijden
In dagen van rouw wil de kerk u graag nabij zijn en met het Woord ondersteunen en troosten. U wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant over het tijdstip van begraven. De kerkenraad biedt aan om tijdens de rouwdagen het condoleantiebezoek af te sluiten met Schriftlezing en gebed.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit