• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.


Klik op het schilderij voor vergroting
Klik hier voor uitleg over het schilderij

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (06) 12 18 24 04
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend aangaande toekomende dingen
Hebr. 11: 20

Het geloof van Izak
Wat kunnen vlees en Geest door elkaar heenlopen! Zeker als de HEERE de begeerte in ons hart heeft gewerkt om naar Zijn wil te leven en te wandelen. Dan worden we bang om onze eigen weg te gaan. Dan is het in alles: ‘Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal (Hand. 9: 6)’. Dan ben je er bang voor, om je eigen gevoel te volgen, omdat je weet dat het vlees strijdt met de Geest. ‘Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet (Gal. 5: 17)’. Een les die Izak op een pijnlijke manier moest leren.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit