• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (06) 12 18 24 04
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen gii die op de HEERE hoopt.
Psalm 31:25

Een vriendelijke aanmoediging en een hartelijke bemoediging

Voor enkele vrouwen was het eerst tot grote ontsteltenis! In alle vroegte, direct na de sabbat, gingen zij naar het graf van hun Geliefde, maar de steen was weggenomen (Joh. 20:1). Onmiddellijk lichtten zij Petrus en Johannes in. Wat een verwondering als zij even later de Heere Jezus mogen ontmoeten. Hij leeft! Zoals hij gezegd had, dat Hij op de derde dag zou opstaan uit de dood.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit