Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de pastoraal medewerker Ds. R.J. Oomen, tel. (0418) 51 96 69 (predikant: vacant).

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

A. van Wendel de Joode, Caspersstraat 9, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 25 21, e-mail: avwdj@solcon.nl

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

GOED NIEUWS VOOR DE SLECHTSTE MENSEN

Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen
(Johannes 6 vers 37b)

Dit is goed nieuws voor de slechtste mensen. Zijn er sommigen onder u die zich een beest voor God voelen, die enkel zonde zijn, aan de duivel gelijk? Sommigen van u hebben in de afschuwelijkheden van Korinthe gewandeld. Sommigen van u zijn gelijk aan de Romeinen: krachteloos, goddeloos, zondaren, vijanden. Toch is Christus voor u arm geworden. Hij verliet Zijn heerlijkheid voor zielen die zo onrein zijn als u bent. Hij is voor goddelozen gestorven. Wees niet bang, zondaars, om op Hem te vertrouwen. Hij is om uwentwil gekomen. Hij wil, Hij zal u niet uitwerpen.

Lees meer