• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.


Klik op het schilderij voor vergroting
Klik hier voor uitleg over het schilderij

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (06) 12 18 24 04
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

Daar was een man van Ramathaïm-Zofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, …..
1 Samuel 1 : 1

De meditatie gaat over de tijd van de richters. Het Bijbelboek, dat deze laatste richter van Israël behandelt - en dat het ontstaan van Israëls koningschap en dat van Davids koningshuis beschrijft - begint met ons kennis te laten maken met de vader van Samuël. Het begint ook met te verhalen van de vreugde, de droefenissen en zorgen van het gezin waarin Samuel geboren werd. Hier is dan de vader van Samuël, Elkana.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit