Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de pastoraal medewerker Ds. R.J. Oomen, tel. (0418) 51 96 69 (predikant: vacant).

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

A. van Wendel de Joode, Caspersstraat 9, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 25 21, e-mail: avwdj@solcon.nl

Komende bijeenkomsten

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

‘O HEERE, God mijns heils ! bij dag, bij nacht roep ik voor U.’
(Psalm 88 vers 2)

Psalm 88 is niet ten onrechte als de somberste van alle psalmen getypeerd. Alle psalmen eindigen zo niet met lof aan God, toch zeker met de belijdenis dat de HEERE uitkomst zal geven. Op die regel vormt Psalm 88 een uitzondering.

Wat is de reden dat de HEERE deze Psalm in Zijn Woord heeft laten opnemen? Wel hier wordt ons duidelijk hoe diep en ingrijpend de nood van Gods kinderen kan zijn en ook wat bij alle nood, ook al zien zij geen uitkomst, hun laatste houvast is. Daarom mogen we blij zijn dat ook deze Psalm in het boek der Psalmen is op genomen. Calvijn schreef in zijn commentaar op Psalm 88 dat de Geest van God hier door de mond van Heman een vorm van troost geeft voor allen wier toestand als het ware wanhopig is. Het is waar dat de ene christen meer last heeft van aanvechting en bestrijding dan de ander. Aan elk van Zijn kinderen geeft God daarvan echter wel een deel. Luther heeft eens opgemerkt dat voor een christen niets zo erg is als aanvechting. Hij kon zich maar één ding voorstellen wat nog erger was, namelijk dat men helemaal niet wist wat aanvechting was. Dat is immers het bewijs dat men geen ware christen is en niets is zo erg dan zonder Christus te zijn. Wie zonder Christus is, mist de ware hoop waarmee een mens nooit beschaamd uitkomt.

Lees meer