• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

 

 


Klik op het schilderij voor vergroting
Klik hier voor uitleg over het schilderij

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven,
tel. (06) 12 18 24 04, e-mail: koster@hhgopheusden.nl
M. Breunissen,
tel. (06) 33 13 06 50, e-mail: koster@hhgopheusden.nl

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

… en de priester merken zal dat, zie, de melaatsheid zijn gehele vlees bedekt heeft, zo zal hij hem die de plaag heeft, rein verklaren; zij is geheel in wit veranderd; hij is rein.
Leviticus 13:13

Melaatsheid als beeld van de zonde
Het valt vaak niet mee om, al zoekend en tastend, door de verschillende wetten zoals die in Leviticus zijn beschreven, heen te lezen. Wat is de moeilijkheid? We zien vaak het nut er niet van in. De Heere heeft die wetten gegeven voor het Joodse volk en zijn deze niet allemaal vervuld in Christus? En dit is precies de kern waar het over gaat: Christus! In het Oude Testament gaat het over verzoening. De Heere had alles goed en volmaakt geschapen, maar de mens wilde Hem niet dienen. En week van Hem af, om zijn eigen weg te gaan. In de preek moet het gaan over een rijke Christus en een arme zondaar. Daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe komen deze twee bij elkaar? Dat is de kern van de verzoening. Hoe kan een heilige, volkomen en rechtvaardige God met een zondig mens van doen hebben? En dat leren ons nu juist de wetten. Daarin wordt ons Christus aangewezen, de zondaar getekend en geleerd hoe een vijand met God wordt verzoend.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit