• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.
Om de diensten te kunnen bijwonen, is het nodig om te reserveren

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (0488) 44 19 01
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

Gezegend daarentegen is de man die op de HEERE vertrouwt, en wiens Vertrouwen de HEERE is.
(Jeremia 17 vers 7)

Wat is uw en jouw Vertrouwen?
Het aantal besmettingen daalt in een rap tempo. Dat is bijzonder! Ook in de Neder-Betuwe, dat een poosje in de top drie van meeste besmettingen van ons land stond. Hoe komt het dat het aantal positief geteste mensen zo snel is gedaald? Komt het misschien door het weer? Of door het aantal prikken met een vaccin dat is gezet? Of wordt er minder getest? Wij zoeken naar oorzaken en verbanden. Maar is het geen wonder voor u en jou? De Heere regeert en Hij heeft gegeven dat het aantal besmettingen is afgenomen. Het zijn niet onze verdiensten! Dat moet ons aan de voeten van de Heere Jezus Christus brengen!

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit