Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Om de diensten te kunnen bijwonen, is het nodig om te reserveren

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

M. Breunissen, Prunusstraat 39, 4043 NT Opheusden,
tel. (0488) 44 32 14, e-mail: marinus@drosttransport.nl

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

Geduld in tegenspoed
En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
(Romeinen 8 vers 28)

Het leven hier op aarde heeft veel schaduwkanten. Op vele manieren beleven we dat we niet meer in het paradijs wonen. Ontheemden zijn we. Tegenspoeden overkomen ons. We worden ziek. We krijgen ontslag. Wat we hoopten en waar we naar uitzagen, gaat niet door. We raken vrienden kwijt. We lijden verliezen in de familie- en vriendenkring. We worden eenzaam. Ja, wat kan er niet allemaal gebeuren? De wereld waarin we leven en waar we doorheen moeten, wordt niet zonder reden een ‘jammerdal’ of een ‘tranendal’ genoemd.

Lees meer