• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.


Klik op het schilderij voor vergroting
Klik hier voor uitleg over het schilderij

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (06) 12 18 24 04
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

‘Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware’.
Johannes 19: 11a

Het uitzicht naar boven

Het is de oversten van het volk eindelijk gelukt om Jezus de Nazarener gevangen te nemen. Maar nu rest hen nog een moeilijke stap. Hoe krijgen ze Hem aan het kruis? Daarvoor hebben ze de Romeinen nodig. Ze brengen Hem naar Pontius Pilatus. Hij onderzoekt de zaak nauwkeurig en vindt geen schuld in Hem. Hij is het volkomen Paaslam, dat naar de slachtbank wordt geleid.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit