Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Om de diensten te kunnen bijwonen, is het nodig om te reserveren. Als u in de buurt op vakantie bent en u wilt de diensten bezoeken, dan bent u hartelijk welkom. Wel wordt u verzocht om daarvoor een reservering te maken op de website.

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Koster
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

Komende bijeenkomsten

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

… en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind, waarom hebt Gij ons alzo gedaan?
(Lukas 2 vers 48m)

Toen Maria en Jozef het Kind Jezus vonden in de tempel en Hem dáár zagen zitten, overviel hun hevige schrik en angst, want zo lezen wij in vers 48: ‘en Hem ziende werden zij verslagen’.
Men zou denken dat zij juichend zouden hebben uitgeroepen ’zie, daar is Hij, wij hebben Hem weer! Daar zit Hij onder al die geleerde mensen. O, wat hebben wij toch een bijzonder Kind!’ Nee, niets van dat alles! Zo hoogmoedig en opgeblazen zijn ze niet geweest, maar de diepe smart, die het ouderhart doorsneed, had nog steeds de overhand bij hen.

Lees meer