• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

 

 


Klik op het schilderij voor vergroting
Klik hier voor uitleg over het schilderij

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven,
tel. (06) 12 18 24 04, e-mail: koster@hhgopheusden.nl
M. Breunissen,
tel. (06) 33 13 06 50, e-mail: koster@hhgopheusden.nl

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

En hij antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is.
Handelingen 8:37b

Een gevraagde belijdenis
Wie kent de Moorman niet en heeft nog nooit van hem gehoord? Het is een overbekende geschiedenis in Hand. 8, waar vele lessen uit te leren zijn. In de grondtekst wordt hij een Ethiopisch man (aner Aithiops) genoemd, waarbij Ethiopië niet het huidige Ethiopië betreft, maar een landstreek die zich uitstrekte langs de Boven-Nijl. Hij had een belangrijke functie aan het hof van de koningin. Zij droeg de titel Candacé, zoals in Egypte de koningen Farao werden genoemd. Deze Moorman (zijn naam is niet bekend) was, zouden wij zeggen, minister van Financiën, want hij was ‘over al haar schat’ (vs. 27). Deze man ging naar Jeruzalem om aan te bidden te Jeruzalem. Hij kende dus de God van Israël. Hij had van Hem gehoord, maar in hoeverre kende hij Hem tot zaligheid?

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit