Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Koster
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

Belijdenis van schuld

Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde
(Psalm 38 vers 19)

Probeer telkens weer een verbroken hart vanwege de zonde te koesteren en te bevorderen. Maak daar een gewoonte van. Denk niet dat dit niet herhaald hoeft te worden, als men het een keer gedaan heeft. U moet niet denken dat het één van de eerste trappen is op uw geestelijke weg, die op uw weg naar de hemel, nooit meer terugkeert als u hem de eerste keer hebt bereikt. O nee! In het natuurlijk leven komen wij huilend in de wereld en als wij die verlaten, huilen wij ook. Zo is het ook in het geestelijk leven. Het begint met tranen van berouw vanwege de zonde en wij beëindigen het met tranen van berouw vanwege de zonde, als wij overgaan in die gezegende staat van zondeloosheid, waar God alle tranen van onze ogen zal afwissen.

Lees meer