• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

 

 


Klik op het schilderij voor vergroting
Klik hier voor uitleg over het schilderij

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven,
tel. (06) 12 18 24 04, e-mail: koster@hhgopheusden.nl
M. Breunissen,
tel. (06) 33 13 06 50, e-mail: koster@hhgopheusden.nl

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Romeinen 8:32

Wanneer wij in het dagelijks leven een koning zouden zien die een bedelaar smeekt of hij een aalmoes van hem wil aannemen, zou ons dat hoogst verwonderen. Wanneer we een koning zouden zien die een verrader smeekt of hij genade van hem wil aannemen, zou ons dat nóg meer verbazen. En wat denkt u als u God een zondaar ziet smeken, en Christus hoort zeggen tot die zondaar: Zie Ik sta aan de deur en Ik klop? Geloof maar - als Christus daar staat met een hart vol én een hemel vol om aan die zondaar te schenken – dat de engelen als het ware verblind worden door dat gezicht. En wat zegt u, zondaar, is deze God niet rijk aan barmhartigheid? Heeft deze God geen grote liefde tot zondaren?

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit