• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.


Klik op het schilderij voor vergroting
Klik hier voor uitleg over het schilderij

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (06) 12 18 24 04
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

‘… en de steenrots was Christus’
1 Korinthe 10 : 4b

De vaste Rots van ons behoud

Het is een bekend lied dat graag wordt gezongen: ‘Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt … waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.’ Het bezingt het wonder van de verzoening in het bloed van Christus en vertroost voor dit leven maar ook voor het einde van het leven: ‘Eenmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat …’ Maar Wie is de vaste rots? Of misschien is het beter om te vragen, Wie is úw vaste rots? Een vraag van levensbelang! Want dat leert ons ook dit lied: ‘niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer, dat ik breng, niet de tranen, die ik pleng’, maar het is Jezus alleen die redt.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit