Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de pastoraal medewerker Ds. R.J. Oomen, tel. (0418) 51 96 69 (predikant: vacant).

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

A. van Wendel de Joode, Caspersstraat 9, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 25 21, e-mail: avwdj@solcon.nl

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

En men noemt Zijn Naam … Raad
(Jesaja 9 vers 5)

‘En men noemt Zijn Naam … Raad’. Wat is dat al menigmaal ondervonden door mensen, die in nood en dood verkeren. Inwendig en uitwendig door mensen, die aan het eind geraakt, geen raad meer weten. Hij geeft raad aan vermoeiden en belasten. Die het zware pak van zonde ellende niet meer torsen kunnen. Ze hebben het er zo benauwd mee. Zij zien uit naar raad en hulp, niet wetend van waar die komen moeten. Voor dezulken heeft de Opperste Wijsheid goede raad. Luister maar naar Hem, Die radelozen raad geeft: ‘Komt herwaarts tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’. Welk een kostelijke raad. Dat is het nu juist, wat u zo nodig hebt.

Lees meer