Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

A. van Wendel de Joode, Caspersstraat 9, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 25 21, e-mail: avwdj@solcon.nl

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden!

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

Dankdag: de goedertierenheid Gods

Of veracht gij de rijkdom Zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?
(Romeinen 2 vers 4)

Wat is de bedoeling in de rijkdom die de Heere schenkt? Waarom is God zo goedertieren? Wat zou de Heere daarmee bedoelen, dat we iedere dag overladen worden met Zijn gunst? Dat zegt de Schrift ons ook: opdat de goedertierenheid Gods u tot bekering zou leiden. ‘Of weet ge niet’, zegt Paulus, ‘dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?’ Daarom schenkt God deze zegeningen. Het is de tijd der genade. De lankmoedigheid van God wijst erop dat de Heere uitstelt. Ons vonnis ligt klaar vanwege onze schuld en zonde. Maar God heeft gezegd: Wacht nog even met de volvoering van dat vonnis. Geef de mensen nog gelegenheid in de tijd van Mijn lankmoedigheid, opdat ze zich zouden bekeren. Opdat het uitgestelde vonnis nog een afgesteld vonnis zou worden in de weg der bekering. ‘Of veracht gij de goedertierenheid Gods, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?’ zegt Paulus.

Lees meer