• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.
Om de diensten te kunnen bijwonen, is het nodig om te reserveren

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (0488) 44 19 01
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

Een aansporing om bij het Woord te leven

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid
(Kolossenzen 3 vers 16a)

In gedachten zien we Paulus in Rome in de gevangenis zitten. Het was niet te vergelijken met een gevangeniscel van nu. Koud, vochtig, hard, kortom alles verre van comfortabel. Hij heeft zich voorgenomen een brief te schrijven aan de gemeente van Kolosse. Hij had van zijn medearbeider Epafras gehoord dat er zorgen waren in de gemeente. Er waren rondtrekkende predikers die een ander evangelie brachten dan hij had gedaan. Het was niet het evangelie van de gekruisigde Christus! Zij hadden het evangelie van vrije genade vermengd met allerlei filosofische aspecten en ook hadden zij de wet door de achterdeur weer binnengehaald. Er moest zoveel… Misschien wordt u er ook wel eens moe van. U moet heilig leven, u moet uw naaste liefhebben, u moet uw kinderen opvoeden, u moet uw godsdienstige plichten vervullen, uw werk getrouw doen, u moet met de gemeente meeleven, u moet… Om moedeloos van te worden.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit