Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Koster
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

En Hij zeide tot hen: wat zijt gij vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof?
(Markus 4 vers 40)

Als de gelovige dikwijls of ook slechts nu en dan toegeeft aan twijfel en vrees of hij wel deel heeft aan Christus, dan zal dit in bijzondere mate ertoe bijdragen om zijn geloof te verzwakken. Geen oor- zaak kan stelliger zijn in haar gevolgen dan deze. Als het waar is dat de oefening van het geloof de kracht daarvan ontwikkelt, dan is het even waar dat het voortdurend toegeven aan twijfel aan onze vergeving en aanneming als een kanker aan de wortel van het geloof moet knagen.

Lees meer