• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.
Om de diensten te kunnen bijwonen, is het nodig om te reserveren

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (0488) 44 19 01
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

Eén ding is nodig

En Jezus hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. (...) Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en wandel.
(Markus 2 vers 5 en 11)

Het is een heel gesjouw voor die vier mannen. Met z’n vieren klimmen ze via de trap het dak van het huis op. In hun midden dragen ze hun vriend. Hij is verlamd. Bij de deur van het huis was het zo vol, dat ze daar niet naar binnen kunnen. Daarom het dak maar op. Ze rukken wat tegels weg. Dan laten ze hun vriend op zijn ligmat zakken, totdat hij rust voor de voeten van Jezus. Dat is ook de bedoeling. Gelooft u ook dat hij daar op de goede plaats ligt?

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit