• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.


Klik op het schilderij voor vergroting
Klik hier voor uitleg over het schilderij

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (06) 12 18 24 04
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

En het Woord is vlees geworden.
Johannes 1:14a

De komst van Christus in het vlees
Advent is afgeleid van het Latijnse woord adventus en betekent komst. In de adventstijd staan wij daarom stil bij de komst van Christus in het vlees. Het is de evangelist Johannes, die er in het bijzonder de nadruk op wil leggen, dat Christus de menselijke natuur heeft aangenomen. Hij is de Zoon van God, maar wilde mens worden. Hij wilde vlees worden! Dat is mens in al zijn verdorvenheid, reddeloosheid en hulpeloosheid.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit