Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de pastoraal medewerker Ds. R.J. Oomen, tel. (0418) 51 96 69 (predikant: vacant).

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

A. van Wendel de Joode, Caspersstraat 9, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 25 21, e-mail: avwdj@solcon.nl

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden!

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

HET PINKSTERWONDER

lk zal uitstorten van Miin Geest op alle vlees
(Handelingen 2 vers 17m)

De Geest op het vlees. Ja, dat is een wonder. Want wat gemeenschap heeft de Geest met het vlees? Het zijn juist twee tegenstellingen, die elkaar niet verdragen kunnen. lmmers, de Geest is heilig en rein, het vlees is zondig en vuil.

Och, wat is vlees? Het is niet alleen vergankelijk stof, maar het is ook verdorven stof. Zo is het niet geschapen, doch zo is het geworden door de zonde. Het vlees is de woonstede der zonde geworden. Daarin huizen de boze driften, de slechte gedachten, de onreine begeerten. Wie er aan ontdekt is, die zegt het met Paulus: “lk ben vleselijk, verkocht onder de zonde”.

Lees meer