• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.


Klik op het schilderij voor vergroting
Klik hier voor uitleg over het schilderij

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (06) 12 18 24 04
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods’
1 Korinthe 2:10

De Persoon van de Heilige Geest in degenen die God liefhebben
De Pinksterdagen liggen weer achter ons en de Heilige Geest is uitgestort. Dit was beloofd door de Heiland Zelf aan Zijn discipelen en de discipelen hebben op de Pinksterdag die belofte doorgegeven. ‘U komt de belofte toe en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.’ (Hand. 2:39) Die Geest is niet alleen een kracht, maar eerst en vooral een Persoon. Een persoon heeft eigenschappen, waardoor hij ook gekend en herkend kan worden. In onze tekst komt een aantal eigenschappen van de Geest naar voren.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit