• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.
Om de diensten te kunnen bijwonen, is het nodig om te reserveren

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (0488) 44 19 01
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

De Heere zij met u allen
(2 Thessalonicensen 3 vers 16b)

De zegenbede van Gods tegenwoordigheid

Het zijn unieke woorden, die Paulus hier schrijft aan de gemeente van Thessalonica. Op het eerste gezicht lijkt het bekend. Maar dan denken we aan: ‘de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen’, zoals we kunnen lezen in Romeinen 16 vers 24 of Filippensen 4 vers 23. Paulus sluit ook zijn brief, waaruit onze tekst is genomen, af met deze woorden. Maar hier schrijft hij nadrukkelijk: ‘De Heere zij met u allen’. Hij noemt hier niet de naam van Jezus Christus, maar Die bedoelt hij wel heel zeker. In de woorden die vooraf gaan, noemt hij de Heere des vredes. En door Wie is er vrede? Wie heeft de vrede in de wereld gebracht? Het is Gods eigen lieve Zoon.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit