• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkdiensten
Zondag's om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.
Om de diensten te kunnen bijwonen, is het nodig om te reserveren

Kerkgebouw:
Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden, tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”:
Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden, tel. (0488) 44 27 87

Kosters:
J. Kuivenhoven, tel. (0488) 44 19 01
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50

Voor uitgebreidere gegevens van de kosters is inloggen vereist.

 

Meditatie

Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.
(Romeinen 10 vers 8a)

Ook lezen: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3-4, artikel 11

Het voorrecht dat God ons Zijn Woord gegeven heeft, is niet te overschatten. Het wordt helaas door velen nog vaak ondergewaardeerd. God laat ons niet de boodschap van een mens brengen. Het is de boodschap van de Vader betreffende Zijn Zoon. Centraal in de verkondiging staan de verzoening en vrede door het bloed van Christus. Het Evangelie vertelt ons hoe diep de Zoon Zich heeft willen vernederen om diepgezonken Adamskinderen op te richten. Wanneer het alleen bij het prediken zou blijven, zou het verder weinig uitwerken.

Lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit