Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Om de diensten te kunnen bijwonen, is het nodig om te reserveren

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

M. Breunissen, Prunusstraat 39, 4043 NT Opheusden,
tel. (0488) 44 32 14, e-mail: marinus@drosttransport.nl

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

Niet aangenomen

Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
(Johannes 1 vers 11)

De Heere Jezus is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Om deze woorden goed te kunnen begrijpen, moeten we ze wat aanpassen. We zeggen dan: ‘Hij kwam tot Zijn eigen huis, en Zijn huisgezin heeft Hem niet aangenomen’. De Joden waren als het ware Zijn huisgezin. De Heere had hun vader Abraham geroepen. Hij had hen afgescheiden onder de volken om hen tot een bijzonder volk te laten zijn. Hij zei: ‘Zij zijn immers Mijn volk, kinderen, die niet liegen zullen. Alzo is Hij hun tot een Heiland geworden.

Lees meer