Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Om de diensten te kunnen bijwonen, is het nodig om te reserveren

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant Ds. R. van de Kamp, tel. (0488) 44 14 16.

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Koster
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard?
(Jesaja 53 vers 1)

…… En verder voegt de profeet – waar heel de wereld zal besprengd worden door onze Heere Jezus Christus – er nog aan toe: ’Want zij aan wie het niet verkondigd was, zullen het horen en zij , die het niet hadden verstaan, zullen verstaan’ (Jesaja 52 vers 15). Hier geeft de profeet zijn gedachten breder weer, aantonend, dat onze Heere Jezus zou gezonden worden door Zijn Vader, niet alleen voor de Joden (hoewel Hij hun uitdrukkelijk is beloofd) maar Zaligmaker van heel de wereld zal zijn.

Lees meer