• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Dienst

01 aug2021 10:00

Leesdienst

Klik hier om het preekwerkblad te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mevr. Prosman, Anne Jochemsen en Josephine Eits

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Onderhoud gebouwen

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit