• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Kerkbode

Samen met de Hersteld Hervormde Gemeente van Kesteren heeft onze gemeente een kerkbode: „Gemeenteklanken”. Deze kerkbode verschijnt elke veertien dagen. Op de voorkant vindt u een meditatie, die beurtelings door (de predikant van) beide gemeenten wordt verzorgd. Daarna volgt het nieuws en de mededelingen van Kesteren, gevolgd door die van Opheusden. Het aanleveren van de kopij voor de kerkbode moet worden gedaan bij de predikant uiterlijk op de vrijdag, een week voorafgaand aan de verschijningsdatum.

Abonnementeninformatie
De kerkbode wordt door vrijwilligers bezorgd in Opheusden. Buiten Opheusden verloopt de bezorging via de normale post.
Abonnementen kunt u opgeven bij Fam. C. Hoogakker, Clematisstraat 8, 4043 PL Opheusden, tel. (06) 19 40 79 57.
Het bankrekeningnummer van Gemeenteklanken is NL67 RABO 0331 9205 30. Wilt u op tijd betalen?

Prijzen

  • Per jaar (binnen Opheusden): € 19,50
  • Per kwartaal: € 5,00
  • Per nummer: € 1,00
  • Per jaar (buiten Opheusden): € 45,00
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit