• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Meeluisteren (live)

Kerkdienst meeluisteren (live)
Er zijn twee mogelijkheden om de kerkdiensten en eventueel aangekondigde bijeenkomsten te kunnen volgen, namelijk als audio uitzending of als video uitzending. Voor alle duidelijkheid: video houdt in, dat u de predikant (of eventueel andere spreker) op de kansel of achter de katheder kunt zien.

Uitzending audio
De uitzending start door op het pijltje in de button te klikken.
Wanneer er geen uitzending is, hoort u: "Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending. Dit bericht wordt herhaald totdat de uitzending begint."

 

Wanneer de uitzending niet wil starten, klik dan hier.

Uitzending video
De uitzending start door op de pijl in de afbeelding te klikken.

Heeft u/heb jij naar aanleiding van de gehoorde preek vragen? Neem gerust contact op met onze predikant, ds. R. van de Kamp: (0488) 44 14 16.

Collecten
Nu wij als gemeente weer kunnen samenkomen rondom het Woord wordt er weer gecollecteerd tijdens de tussenzang.

Uiteraard blijft het ook mogelijk om per bank over te maken.
De uitgaven voor zowel diaconie als kerkvoogdij zijn zeker niet minder in deze tijd. Daarom van harte aanbevolen.

Diaconiecollecten: bankrekeningnummer NL21 RBRB 0845 2655 12
Kerkvoogdijcollecten: bankrekeningnummer NL28 RABO 0331 9011 53

Wilt u in de omschrijving aangeven waarvoor uw bijdrage is bestemd (diaconie of kerkvoogdij)?
En wilt u bij een bijzondere collecte de omschrijving gebruiken zoals vermeld in Gemeenteklanken?

Bovenstaande helpt veel bij het juist verwerken van uw bijdrage. Bedankt voor uw hulp!

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit