• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Winterwerk

Catechisatie
Op maandagavond worden catechisaties in Eltheto gegeven. De tijden zijn als volgt:
12-jarigen 18:30–19:15 uur
13-jarigen 18:30–19:15 uur
14-jarigen 19:15–20:00 uur
15-jarigen 19:15–20:00 uur
16-jarigen 20:00–20:45 uur
17-jarigen 20:45–21:30 uur
18 en 19-jarigen 20:00–20:45 uur

vanaf 20 jaar 20:45 uur-21:30 uur

Belijdeniscatechisatie
Voor de gemeenteleden die zich willen voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis wordt belijdeniscatechisatie gegeven. Wie belijdeniscatechisatie wil volgen wordt verzocht contact op te nemen met de predikant.

Lidmatenkring
De lidmatenkring kring is voor iedereen toegankelijk en kent geen ingangseisen of - voorwaarden. In de praktijk zijn het vooral de jongere lidmaten die deze kring bezoeken.
De kring komt op dinsdagavond samen. De data worden aan het van het seizoen vermeld in de kerkbode.

Bijbeluur
Eens in de maand is er op donderdagavond Bijbeluur in Eltheto. Het doel van deze avonden is met elkaar de Bijbel te lezen. Meer dan in een preek ligt de nadruk op de uitleg van de tekst. De avonden zijn ook bedoeld voor de onderlinge ontmoeting. Daarom is er vanaf 19.30 uur gelegenheid een kop koffie te drinken. Om 20.00 uur beginnen we en rond 21.00 uur sluiten we af.
Op deze avonden is er ook een boekentafel. De opbrengst is voor de zending.

Contactmiddag voor ouderen
Eens per maand is er op dinsdag een contactmiddag voor ouderen in Eltheto. Er wordt op deze middagen een meditatie gehouden. Na de pauze wordt er een verhaal voorgelezen. De middagen zijn tevens bedoeld om de onderlinge band te versterken. De middagen worden aangekondigd in de kerkbode. Wie niet over vervoer beschikt kan contact opnemen met dhr. K. van Leijen, tel. (0488) 44 13 57.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit