• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

01 aug2021 18:30

Ds. R.J. Oomen

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Onderhoud gebouwen

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit