• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Avonddienst

11 jun2023 18:30

Ds. R. van de Kamp

Collecten: 1. Fonds noodlijdende gemeenten en personen, 2. Kerkvoogdij en 3. Restauratiefonds

Schriftlezing: Mattheüs 4 vers 1 t/m 11

Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 34b + Mattheüs 4 vers 10

Thema: De wet richt ons oog op God.
1. In de eerste tafel
2. In het opschrift
3. In het eerste gebod


Tien Geboden des Heeren : 1 en 2
Ps. 16 : 4
Ps. 105 : 3, 4 en 5
Ps. 135 : 8 en 9
Ps. 96: 3 en 4

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit