• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

25 jul2021 18:30

Ds. J. Joppe

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Extra maandelijkse collecte

Schriftlezing: Schriftlezing: Handelingen 5 vers 12 t/m 42

Tekst: Handelingen 5 vers 38 en 39

De raad van Gamaliël

Ps. 17 : 4
Ps. 48 : 6
Ps. 33 : 7 en 10
Ps. 2 : 6 en 7
Ps. 138 : 4

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit