• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meditatie

Gezegend daarentegen is de man die op de HEERE vertrouwt, en wiens Vertrouwen de HEERE is.
(Jeremia 17 vers 7)

Wat is uw en jouw Vertrouwen?
Het aantal besmettingen daalt in een rap tempo. Dat is bijzonder! Ook in de Neder-Betuwe, dat een poosje in de top drie van meeste besmettingen van ons land stond. Hoe komt het dat het aantal positief geteste mensen zo snel is gedaald? Komt het misschien door het weer? Of door het aantal prikken met een vaccin dat is gezet? Of wordt er minder getest? Wij zoeken naar oorzaken en verbanden. Maar is het geen wonder voor u en jou? De Heere regeert en Hij heeft gegeven dat het aantal besmettingen is afgenomen. Het zijn niet onze verdiensten! Dat moet ons aan de voeten van de Heere Jezus Christus brengen!

Jeremia moet de zonde van Juda aanwijzen. Deze zonde is geschreven met een ijzeren griffie (vers 1). De zonde van ongehoorzaamheid en ongeloof zat zo diep. Zij verwachtten het niet van de Heere, maar van de afgoden. En Jeremia moet de twee wegen voorstellen. ‘Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt’ (vers 5).

Van wie hebt u het de afgelopen tijd verwacht? Misschien bent u wel heel voorzichtig geweest en hebt u zoveel mogelijk contacten met anderen vermeden. Misschien ben jij wel heel onvoorzichtig geweest en heb je je nergens iets van aangetrokken. Want je bent gezond en sterk, dus wat kan je overkomen?

Jeremia vergelijkt iemand die op de mens vertrouwt met ‘de heide in de wildernis’ (vers 6) die het niet merkt als het goede komt. Waarschijnlijk wordt hier een soort jeneverbes mee bedoeld, die geen bladeren heeft maar naalden. En of het nu droog is of er een regenbui valt, het is niet te merken aan het uiterlijk van de struik. Heel anders daarentegen, zegt de tekst, is het met de man die op de HEERE vertrouwt. De profeet vergelijkt deze met een boom die aan het water is geplant. Als het een tijd lang droog is, blijft deze groen en fris (vers 8), want zijn wortels zijn lang en de boom haalt zijn vocht uit de rivier. Een prachtig beeld, zoals wij dat ook beschreven vinden in Psalm 1.

Is uw en jouw vertrouwen van en op de Heere? Sterker nog, Jeremia zegt: ‘wiens vertrouwen de HEERE is’. Daar zit niets tussen. Geen verwachting van mensen of van onszelf, maar alleen de HEERE, de getrouwe en onveranderlijke Verbondsgod!

Maar hoe kan ik op Hem vertrouwen? Hebt u het al eens geprobeerd? En bent u tegen een onmogelijkheid aangelopen? De HEERE maakt Zich bekend in Zijn Zoon. In de brief aan de Hebreeën wordt Christus de overste Leidsman en Voleinder des geloofs genoemd (Hebreeën 12 vers 2).

Geloven is vertrouwen. En geloven is ook gehoorzamen! Christus heeft in een weg van volkomen gehoorzaamheid de wil van Zijn hemelse Vader gedaan. Hij heeft al Zijn vertrouwen op Zijn Vader gesteld. En daarom kunnen zondaren vertrouwen, als zij zien op Hem alleen en op Zijn volbrachte arbeid. Daar heeft het geloof altijd Christus als voorwerp en wij moeten steeds weer bij Hem gebracht worden.

Daarom niets anders te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Hij is het Die dat vertrouwen werkt! Wat is uw en jouw Vertrouwen? Is dat de HEERE?

Ds. R. van de Kamp, Opheusden

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit