• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Verenigingen

Mannenvereniging Calvijn

Kijk voor de data in Agenda

Mannenvereniging Calvijn komt in het winterseizoen op woensdagavond om de week bijeen in verenigingsgebouw Elthéto. Deze avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen omstreeks 21.30 uur.
Het doel van de mannenvereniging is het onderzoek van Gods Woord. Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van Bijbelstudies uit De Hervormde Vaan. De voorzitter leidt de Bijbelstudie in. Na deze inleiding bespreken we het bijbehorende Bijbelgedeelte en behandelen we de vragen van deze Bijbelstudie.
Voor nadere informatie volgen hieronder de contactgegevens van het bestuur. Het bestuur nodigt u van harte uit de verenigingsavonden te bezoeken.

Bestuur:
A. van Binsbergen (voorzitter), tel. (0488) 78 52 33,
R.M. Eits (algemeen adjunct), tel. (0488) 44 11 61,
W.P. Bosch (secretaris), tel. 06 - 17 35 40 29,
A.J. Breugem (penningmeester), tel. (0488) 45 47 63.

Voor uitgebreidere gegevens van het bestuur is inloggen vereist.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit