• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Verenigingen

Jeugdvereniging Mirjam en Obadja

Kijk voor de data in Agenda

In het verleden was er in onze gemeente een jongensvereniging ‘Obadja’ en een meisjesvereniging ‘Mirjam’. De laatste jaren trekken we gezamenlijk op. De naam van onze vereniging heet daarom ‘Mirjam en Obadja’. Om de week komen jongeren van 12 tot 15 jaar uit de gemeente bij elkaar op donderdagavond. De avonden duren meestal van 19.00-20.30 uur. De meeste verenigingsavonden worden in ons verenigingsgebouw Eltheto gehouden.
Er wordt in de eerste helft van de avond een Bijbelgedeelte behandeld. Na de inleiding worden er vragen besproken. We denken met elkaar na wat de Heere in dat Bijbelgedeelte tot ons te zeggen heeft. Na de pauze doen we met elkaar een spel of zijn we creatief bezig.
De jeugdvereniging heeft als doel om samen met de jongeren van 12 tot 15 jaar meer te leren uit Gods Woord. Ook in deze donkere tijd mag dat Woord een helder licht zijn op ons pad, altijd schijnend op Christus. Ook vinden we het belangrijk dat jongeren elkaar beter leren kennen en een sterkere band met elkaar krijgen. We hopen dat alle jongeren van de doelgroep trouw zullen komen en dat we gezegende en gezellige avonden met elkaar mogen hebben.
Jongeren buiten onze gemeente zijn eveneens van harte welkom.

Leiding:
Tom Aalbers
Arend-Jan van Dijken, tel. (06) 18 54 31 25
Edith van Gessel, tel. (06) 45 01 65 48
Teunis Roelofsen, tel. (06) 29 58 37 58
Wim Verweij, tel. (06) 11 81 17 20

Voor uitgebreidere gegevens van de leiding is inloggen vereist.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit