• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging Tabitha

Als bestuur van de vrouwenvereniging willen wij u weer hartelijk uitnodigen voor onze verenigingsavonden. In het winterseizoen komen wij eens in de twee weken op woensdagavond samen, in Elthéto. We beginnen om 19.30 uur en eindigen omstreeks 21.30 uur.
De avonden worden om beurten geleid door één van onze beide presidentes. We behandelen Bijbelstudies van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Het onderzoeken van Gods Woord hebben we hard nodig. Er zijn veel krachten en machten die ons willen losmaken van God en Zijn Woord. Ook hebben we toerusting nodig om een goed gerucht van Hem te verspreiden. U bent van harte welkom!

De data voor het nieuwe seizoen kunt u vinden in de Agenda.

Bestuur:
Mevr. T.A. van den Herik-Catsburg (1e presidente), tel. (0488) 44 27 49
Mevr. A. Breugem-Mackay (2e presidente), tel. (0488) 45 47 63
Mevr. W. Keuken-van Engelenhoven (algemeen adjuncte), tel. (0344) 60 33 17
Mevr. T. Vreeswijk-den Hartog (secretaresse), tel. (0488) 41 19 84
Mevr. M. Bosch-Slappendel (penningmeesteresse), tel. (0488) 48 38 29

Voor uitgebreidere gegevens van het bestuur is inloggen vereist.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit