• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Verenigingen

Benjaminclub

Kijk voor de data in Agenda 

De Benjaminclub is voor alle kinderen die in groep 3 tot en met groep 7 van de basisschool zitten.
De clubmiddagen zijn op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur in verenigingsgebouw Eltheto.
De kinderen worden, naar leeftijd in groepen verdeeld.
We beginnen de middag met een Bijbelvertelling en daarna gaan we iets leuks doen, bijvoorbeeld knutselen, een spel, een quiz of iets anders.

In het kader van de privacywet, graag aandacht voor het volgende; wij gebruiken de naam en foto’s van uw kind voor clubkrant, website, promotie materiaal, advertenties ed. Mocht u hier geen toestemming voor geven, laat het ons dan middels een mail naar mjpvansetten@gmail.com weten.

Leiding:
Groep 3 van de Basisschool (groep rood)
Gerlinde Huibers
Geeke Jansen
Marleen van Setten
Anne-Petra Toering

Groep 4 van de Basisschool (groep geel)
Annelies van Dam
Gerda van Dorland
Jolanda Hoogakker

Groep 5 van de Basisschool (groep groen)
Marina Barten
Daniëlle Verweij
Jacoline de Vree

Groep 6 en 7 van de Basisschool (groep blauw)
Bertine van Brenk
Gerdina Hotting
Rianne Willemsen

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit