• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Ochtenddienst

29 mei2022 10:00

Ds. W.M. van der Linden

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.
Klik hier om de preekverwerking te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mevr. Mauritz, mevr. Prosman en Renate van de Pol

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Extra collecte

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit