• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst - Tweede Adventszondag

Ochtenddienst

10 dec2023 10:00

Ds. R. van de Kamp

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mevrouw v Viegen, Mevrouw de Gast, Nienke Heenck en Rosalyn de Jong

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Instandhouding eredienst

Schriftlezing: Lukas 1 vers 26 t/m 38

Tekst: Lukas 1 vers 31 t/m 33

Thema: De aankondiging van de geboorte van Gods Zoon.
1. Geboren als Mens
2. Gegeven tot Koning
3. Bedoeld als Redder


Ps. 2 : 6 en 7
Ps. 101 : 2
Ps. 110 : 1, 2, 3 en 4
Ps. 45 : 4
Ps. 76 : 1 en 6

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit