• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst - Bediening Heilige Doop - Eerste Adventszondag

Ochtenddienst

03 dec2023 10:00

Ds. R. van de Kamp

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mevrouw v Dijken, Mevrouw Schuijl, (Mevrouw v Binsbergen) Lydia Stam en Amanda v Hal

Collecten: 1. Generale Diaconale Commissie (GDC) Hulp aan Israël, 2. Kerkvoogdij en 3. Onderhoud gebouwen

Schriftlezing: Lukas 1 vers 1 t/m 22

Tekst: Lukas 1 vers 17

Thema: De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper.
1. Wie hij is
2. Wat hij doet
3. Wat hij bereikt


Ps. 101 : 1 en 2
Ps. 99 : 6
Lofzang van Zacharias : 1 en 2
Ps. 31 : 17 en 19
Ps. 22 : 16 en 134 : 3 (dopen)
Ps. 135 : 8

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit