• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Dienst

25 jul2021 10:00

Ds. J. Joppe

Klik hier om het preekwerkblad te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mevr. Meijer, Nienke Heenck en Willemijn van Deelen

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Extra maandelijkse collecte

Schriftlezing: Mattheüs 7 vers 7 t/m 29

Tekst: Mattheüs 7 vers 24 t/m 27

Over de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer
1. Tweeërlei bouwlieden
2. Gelijke beproevingen
3. Een verschillende afloop


Ps. 95 : 1
Ps. 119 : 57
Ps. 84 : 1 en 6
Ps. 62 : 1
Ps. 73 : 13

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit