• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Ochtenddienst

11 jun2023 10:00

Ds. R. van de Kamp

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mevrouw vd Gaarden, Mevrouw de Gast en Dirma v Deelen

Collecten: 1. Fonds noodlijdende gemeenten en personen, 2. Kerkvoogdij en 3. Restauratiefonds

Schriftlezing: Johannes 3 vers 1 t/m 21

Tekst: Johannes 3 vers 8

Thema: De werking van de Geest in de wedergeboorte.
1. Werkt vrij
2. Werkt krachtig
3. Werkt in het geheim


Ps. 118 : 11
Ps. 90 : 4
Ps. 139 : 4, 7 en 10
Ps. 148 : 2
Ps. 87 : 3 en 4

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit