• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Ochtenddienst

16 apr2023 10:00

Ds. R. van de Kamp

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mw. Van Hal, Mw. Van de Ham en Willemijn van Deelen

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Onderhoud gebouwen

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit