• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst - 7e Lijdenszondag

Ochtenddienst

02 apr2023 10:00

Ds. K. ten Klooster

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mw. van Brenk, mw. Buitendijk en Isa van Gessel

Collecten: 1. Evangelisatiewerk, 2. Kerkvoogdij en3. Onderhoud gebouwen

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit