• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal

28 aug2022 10:00

Ds. R. van de Kamp

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mevr. Van Amersfoort, mevr. Van Hal en Lydia Stam

Collecten:

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit