• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst - Hemelvaartsdag

Ochtenddienst

26 mei2022 10:00

Ds. R. van de Kamp

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.
Klik hier om de preekverwerking te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mevr. De Gast, mevr. Lijbers en Dirma van Deelen

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Onderhoud gebouwen

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit