• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst - Goede Vrijdag

Ochtenddienst

07 apr2023 10:00

Ds. L. Groenenberg

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mw. Ebbers, mw. Eerbeek en Lydia Stam

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Onderhoud gebouwen

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit