• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Dienst

08 aug2021 10:00

Knd P.J.T. van den Herik

Klik hier om het preekwerkblad te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mevr. Van Zetten, Liza Jochemsen en Rachel van de Pol

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Plaatselijk jeugdverband

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit