• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Dankdag voor gewas en arbeid

Ochtenddienst

03 nov2021 10:00

Ds. R. van de Kamp

Klik hier om het preekwerkblad te openen of te downloaden.

Kinderoppas:

Collecten:

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit