• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Bijbellezing

Avonddienst

02 dec2021 19:30

Ds. R. van de Kamp

Collecten: Eltheto

Schriftlezing: Handelingen 9 vers 1 t/m 9

Tekst: Handelingen 9 vers 1 t/m 9

Thema: Paulus’ bekering

Ps. 120 : 3
Nederlandse Geloofbelijdenis Artikel 11
Ps. 143 : 10
Ps. 103 : 4 en 5
Ps. 4 : 2
Ps. 12 : 5 en 7

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit