• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst - Bediening Heilige Doop

Doopdienst

22 mei2022 18:30

Ds. R. van de Kamp

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Onderhoud gebouwen

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit