• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst - 2e Adventszondag

Avonddienst

04 dec2022 18:30

Ds. K. ten Klooster

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Instandhouding eredienst

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit