• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

15 aug2021 18:30

Ds. W.M. van der Linden

Collecten:

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit