• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Avonddienst

07 aug2022 18:30

Ds. IJ.R. Bijl

Collecten:

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit