• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst - Eerste Paasdag

Avonddienst

31 mrt2024 18:30

Ds. J.A. Kloosterman

Collecten:

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit