• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst - Biddag voor gewas en arbeid

Avonddienst

13 mrt2024 18:30

Ds. R. van de Kamp

Collecten:

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit