• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Informatie

Zendingscommissie

Kijk voor data van activiteiten in Agenda

De plaatselijke zendingscommissie heeft als doel het bevorderen van bewustwording en betrokkenheid van de gemeenteleden op het zendingswerk. Dit doet zij door:

  • het onderhouden van contacten met hen die vanuit de (landelijke) kerk zijn uitgezonden;
  • het opzetten van activiteiten en/of genereren van inkomsten die het zendingswerk ondersteunen;
  • het stimuleren van persoonlijke inzet voor het zendingswerk.

De commissie bestaat uit:
Marleen Evers
Anna Meijering
Gerrit-Jan Schulp (voorzitter)

Voor vragen of ideeën kunt u de zendingscommissie bereiken via zending@hhgopheusden.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit