• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Informatie

Vrijwilligerswerk

Het vrijwilligerswerk is bedoeld om (tijdelijk) hulp te verlenen bij ziekte van een moeder, ondersteuning van de mantelzorgers, hulp aan ouderen, vervoer, enz. Iedereen binnen én buiten de kerkelijke gemeente kan hier gebruik van maken.
Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren (maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 10:00 uur):

Mevr. M. van Deelen (oneven weken),
tel. (0488) 44 31 56, mob. (06) 26 21 27 78, e-mail: vrijwilligerswerk@hhgopheusden.nl
Mevr. A. Stam (even weken),
tel. (0488) 44 01 48, mob. (06) 26 21 27 74, e-mail: vrijwilligerswerk@hhgopheusden.nl

Bij geen gehoor wordt u verzocht de voicemail in te spreken, en niet naar beide coördinatoren te bellen. Dat voorkomt dubbel werk.

Voor uitgebreidere gegevens van de coördinatoren is inloggen vereist.

Formulieren betreffende vrijwilligerswerk (download):

Aanmeldingsformulier voor vrijwilligers
Declaratieformulier voor vrijwilligers
Werkstaat voor vrijwilligers
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit