• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Informatie

Stichting Eltheto

De stichting Eltheto heeft tot taak het verenigingsgebouw “Eltheto”, gelegen aan de Ooievaarstraat 2, te exploiteren.
Het gebouw is er in de eerste plaats ten dienste van de kerk en de kerkelijke verenigingen. Daarnaast worden er ook zalen verhuurd.

Verjaardagsfonds en giften
In onze kerkelijke gemeente wordt aan jarigen een bijdrage gevraagd voor het verjaardagfonds. De opbrengsten van dit verjaardagfonds zijn (samen met de inkomsten uit verhuur) voor de stichting Eltheto. Mede hierdoor is het mogelijk om ons verenigingsgebouw te kunnen exploiteren en het noodzakelijke onderhoud te doen.
De organisatie van het verjaardagsfonds wordt gedaan door mevrouw A. Meijering, tel. (06) 12 84 31 46 en mevrouw D. van Kleef-van Reeden, tel. (0488) 44 28 81.
Bijdragen en andere stortingen kunt u doen op rekeningnummer NL75 RABO 0331 9288 25 t.n.v. Stichting Eltheto te Opheusden. De stichting is een zogenaamde „ANBI”. Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN is 804909003.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Eltheto bestaat uit afgevaardigen van de kerkenraad, kerkvoogdij, de mannen- en vrouwenvereniging, de jeugdverenigingen en zangvereniging Con Amore.
In principe wordt er in het voor- en in het najaar een keer vergaderd. In de voorjaarsvergadering wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar besproken. Na goedkeuring wordt de jaarrekening ter inzage gelegd. Voor belangstellenden vanuit de organisaties die gebruik maken van het verenigingsgebouw „Eltheto” is er dan de mogelijkheid om de jaarrekening te komen inzien. Een en ander na telefonische afspraak zoals zal worden vermeld in Gemeenteklanken.
De huidige voorzitter, secretaris en penningmeester zijn:

K. van den Herik (voorzitter),
tel. (0488) 44 27 49, e-mail: k.vandenherik@hhgopheusden.nl

G.J. van Leijen (secretaris), tel. (0488) 44 27 07

G. van Kleef (penningmeester),
tel. (0488) 44 28 81, e-mail: g.vankleef@hhgopheusden.nl

Dagelijks beheer
Rianne Arends-van Kleef, tel. (06) 27 53 24 57
Aline Visser-Arends, tel. (06) 20 60 98 86

Voor uitgebreidere NAW-gegevens van Stichting Eltheto is inloggen vereist.

Informatie Stichting Eltheto, RSIN 804909003
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit