• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 22 + Lukas 16 vers 19 t/m 31

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.0MB
22 jan2023
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit