• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Nieuws

Collecte fonds noodlijdende gemeenten en personen

09 juni 2024

Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten en personen - juni 2024

Ook dit jaar doen wij een beroep op u en jou om bij te dragen aan het landelijke fonds ten behoeve van noodlijdende gemeenten en personen. Op D.V. zondag 9 juni wordt er gecollecteerd voor dit doel. Door middel van dit fonds helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging, het pastoraat en het gemeenteleven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te overbruggen.

Ook kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te houden.

In 2023 bedroeg de collecteopbrengst voor het fonds ruim € 136.000. De uitkeringen aan gemeenten bedroeg bijna € 166.000. Het tekort van ca. € 30.000 is voorzien vanuit de reserve van het algemeen kerkenwerk. Voor dit jaar is er als collecteopbrengst € 100.000 begroot. En hoe hoger de collecteopbrengst is, hoe minder er vanuit de reserve bijgedragen hoeft te worden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven en betrokkenheid.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit