• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Hebreeën 13 vers 14

10:00 uur, Dienst

Ds. G.J. van Asperen

download 15.0MB
01 aug2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit