• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Mattheüs 28 vers 19 - Bediening Heilige Doop

10:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 16.8MB
14 mei2023
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit