• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Mattheüs 27 vers 51a - Goede Vrijdag

18:30 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.0MB
02 apr2021
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit