• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Mattheüs 26 vers 17 t/m 19 - Voorbereiding Heilig Avondmaal - 5e Lijdenszondag

10:00 uur, Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ds. R. van de Kamp

download 16.0MB
19 mrt2023
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit