• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Mattheüs 20 vers 22 - Bediening Heilige Doop - 3e Lijdenszondag

10:00 uur, Doopdienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.6MB
05 mrt2023
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit