• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Heidelbergse Catechismus Zondag 1

18:30 uur, Dienst

Knd D.A. Pater

download 15.6MB
21 mrt2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit