• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Handelingen 14 vers 1 t/m 18 - Bijbeluur

20:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 10.6MB
16 feb2023
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit