• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkvoogdij

Kosterwerk

Twee kosters dienen onze gemeente. Zij hebben als taak dat de diensten ordelijk verlopen. Er zijn afspraken welke koster wanneer dienst heeft.
Eén van hun taken is ook de leiding nemen als iemand onwel wordt tijdens de kerkdienst. Zij kunnen dan de hulp in roepen van een aantal hulpverleners. Deze mensen zijn op de hoogte dat hun hulp gevraagd kan worden. Anderen hoeven zich niet bezwaard te voelen wanneer ze niet assisteren.
De kosters zijn ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van het kerkgebouw. Er zijn twee schoonmaakploegen die om de week met elkaar zorgen dat de kerk er weer netjes uit ziet.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit