• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkvoogdij

Calamiteitenplan

Voor het gebruik van een kerkgebouw is een Omgevingsvergunning verplicht. Deze is in ons bezit. In deze vergunning staat onder andere hoe we moeten handelen als er iemand onwel wordt en hoe we de kerk moeten ontruimen. We oefenen dit regelmatig met de hulpverleners. Een keer per jaar, op tweede pinksterdag, wordt de ontruiming geoefend met heel de gemeente.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit