Kerkenraad:
Predikant: Ds. R. van de Kamp, Eikenlaan 2, 4043 KP Opheusden,
tel. (0488) 44 14 16, email: rvandekamp@kliksafe.nl (preses)

G. Heenck, Hamsestraat 1, 4043 LE Opheusden,
tel. (0488) 44 29 27, email: g.heenck@solconmail.nl (scriba)

Ouderlingen:
T.M. van de Gaarden, Viergeverstraat 19, 4043 GC Opheusden,
tel. (0488) 42 18 06, email: tom-anieta@hotmail.com

G. Heenck, Hamsestraat 1, 4043 LE Opheusden,
tel. (0488) 44 29 27, email: g.heenck@solconmail.nl

R. van Kleef, Zijlstrastraat 5, 4043 GL Opheusden,
tel. (0488) 44 25 73, email: rvankleef@kliksafe.nl

C.J. Meijer, Koningstraat 19, 4043 JA Opheusden,
tel. (0488) 44 31 12, email: cjmeijer@kliksafe.nl

L. Scheurwater, Tielsestraat 2, 4043 JS Opheusden,
tel. (0488) 44 14 45, email: leenscheurwater@solcon.nl

D.A. Waasdorp, Waalbandijk 13, 4051 CJ Ochten,
tel. (06) 25 09 38 39, email: info@waasdorpaa.nl

Diakenen:
R. Arends, Kastanjelaan 10, 4043 MN Opheusden,
tel. (0488) 45 50 62, email: directie@dehervormdeschool.nl

D. van Eldik jr., Tolsestraat 20a, 4043 KB Opheusden,
tel. (06) 53 68 70 68, email: derkvaneldik@solcon.nl

J.G. Keuken, Kermenstein 139, 4033 XE Lienden,
tel. (06) 45 42 81 49, email: keuken.jg@solcon.nl

G.J. Schulp, Hazelaarstraat 14, 4043 PH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 15, email: gjschulp@kliksafe.nl

H. Verwoert, Jasmijnstraat 16/F, 4043 LX Opheusden,
tel. (06) 45 04 68 68, email: henkverwoert@live.nl

Pastoraal medewerker:
Dhr. D.A. Pater, Beemdgras 45, 3902 AL Veenendaal,
tel. (0318) 62 90 26, email: dapater1981@kliksafe.nl

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!