Gijlieden zijt door dien weg niet gegaan gisteren en eergisteren.
(Jozua 3 vers 4b)

Hoe plechtig en ernstig is de gedachte dat zich voor iedere reiziger naar Sion met iedere nieuwe tijdkring ook een nieuw onbetreden pad ontsluit! Nieuwe gebeurtenissen in zijn geschiedenis zullen bekend worden, nieuwe tonelen zullen zich in het panorama van zijn leven ontvouwen, nieuwe trekken zich ontwikkelen in zijn karakter. Door nieuwe verzoekingen zal hij worden aangevochten. Nieuwe plichten zullen hem worden opgelegd. Nieuwe smarten zal hij ervaren. Nieuwe vriendschapsbanden zullen worden aangeknoopt. Nieuwe goedertierenheden zullen hem worden geschonken.

Hoe waar en met recht kan het van iedere pelgrim – die door de woestijn naar zijn eeuwig vaderland trekt, en aan de ingang staat van dit nog onbekende tijdperk van zijn leven en nadenkt over de onbekende en onzekere toekomst – gezegd worden: gij zijt door dien weg niet gegaan gisteren en eergisteren.

Lezer, als u gelooft in de Heere Jezus, dan zult u dit nieuwe deel van uw levensreis aanvangen met een vernieuwde overgave van uzelf aan de Heere. U zult het kruis nemen tot uitgangpunt, vanwaar u opnieuw de hemelse loopbaan begint te lopen. O, begin dit nieuwe jaar met een vernieuwde toepassing van het bloed der besprenging. Er is levenskracht in dat bloed. En als het bij vernieuwing gesprengd wordt op uw geweten, dan zal het een nieuwe mededeling zijn van geestelijk leven aan uw ziel.

Mocht dit nieuwe jaar worden begonnen met een verbroken hart vanwege de zonde, onder het kruis van Immanuël, ziende door dat kruis op het hart van een liefdevol en vergevend Vader. Wees niet bezorgd voor de toekomst; voor de toekomst heeft God al gezorgd. Mijn tijden zijn in Uw hand. Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden.

Laat het een jaar zijn van meer geestelijke vooruitgang. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Voorttrekken op de weg van plicht, voorttrekken op de weg van lijden, voorttrekken op de weg van arbeid, voorttrekken naar de weg van de eeuwige rust en heerlijkheid. Die rust zal weldra zijn bereikt. En die heerlijkheid verschijnen. Dit nieuwe jaar kan het jubeljaar zijn van uw ziel. Het jaar van vrijmaking. O zielsverrukkende gedachte: in dit jaar kan ik in de hemel zijn.

Uit: ‘Morgengedachten’, O. Winslow

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden!