Zicht op de kerk is een tweewekelijkse uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK)

Hoofdredactie
Ds. P.C. Hoek,
tel. (0187) 66 30 69, zdok@hhk.nl

Redactieleden
Ds. B.D. Bouman
Ds. D.J. Diepenbroek
Ds. P.C. Hoek
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok
Dhr. B.J. van der Vlies
Dhr. H. Vos (redactiesecretaris),
zdok@hhk.nl

Abonnementen
Aanmelden via de website www.hersteldhervormdekerk.nl/zodk of per mail: abonnement@hhk.nl of telefonisch (0318) 50 55 41.

Voor adreswijzigingen of stopzetten van abonnementen (liefst per e-mail of schriftelijk)
Vendelier 51-D, 3905 PC Veenendaal,
tel. (0318) 50 55 41, abonnement@hhk.nl

Abonnementen lopen van 1 augustus t/m 31 juli. Een abonnement kost € 19,50 per jaar. Een abonnement kan op elk moment ingaan en moet uiterlijk op 1 juli schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Als het abonnement na 1 augustus wordt opgezegd, ontvangt u Zicht op de kerk tot 1 augustus van het daarop volgende jaar, tenzij u anders aangeeft.

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!